601 207 503 info@stkzasmuky.cz

Změna pro historická vozidla (veterány)

Dne 1. září 2023 nabývá účinnosti novela zákona č. 432/2022 Sb., která mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 56/2001 Sb.“) a také nabývá účinnosti novela vyhlášky č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel (dále jen „vyhláška č. 355/2006 Sb.“). Pro historická a sportovní vozidla se nově upravuje následující:

  • Dosavadní druhý stupeň testování krajskou testovací komisí se nahrazuje technickou prohlídkou historického vozidla ve stanici STK a tuto lze provést až po úspěšném ověření (testování) vozidla na historickou původnost (§ 79b odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb.)     
  • Změna lhůty platnosti testování vozidla na historickou původnost ze 2 na 5 let (§ 79b odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb.) a lhůty technické prohlídky historického vozidla, která platí po dobu platnosti výsledku testování (§ 79b odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb.). Platnost testování a výsledek technické prohlídky ověří a vyznačí místně příslušný úřad do průkazu historického vozidla při jeho vydání (§ 2 odst. 1 vyhlášky č. 355/2006 Sb.). Výsledek technické prohlídky vyznačí stanice STK, v případě, že průkaz historického vozidla byl již vydán (§ 79b odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb.)